Formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste
w systemie informatycznym oraz wniosków składanych do Centralnej Informacji KW
Rodzaj wniosku Nazwa rtf pdf
Wniosek o założenie księgi wieczystej (przykład) KW-ZAL Formularz do założenia Księgi wieczystej format rtf Formularz do założenia Księgi wieczystej format pdf
Wniosek o wpis w księdze wieczystej (przykład *) KW-WPIS Formularz wpisu do Księgi wieczystej format rtf Formularz wpisu do założenia Księgi wieczystej format pdf
Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej KW-WGLAD Formularz wniosek o wgląd do księgi wieczystej format rtf Formularz wniosek o wgląd do księgi wieczystej format pdf
Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej KW-ODPIS-AKT Formularz odpisu dokumentu z Księgi wieczystej format rtf Formularz odpisu dokumentu z Księgi wieczystej format pdf
Oznaczenie działki ewidencyjnej KW-OZN Formularz oznaczenie działki ewidencyjnej format rtf Formularz oznaczenie działki ewidencyjnej format pdf
Żądanie wpisu w księdze wieczystej KW-ZAD Formularz żądania wpisu w księdze wieczystej format rtf Formularz żądania wpisu w księdze wieczystej format pdf
Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy KW-PP Formularz załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy format rtf Formularz załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy format pdf
Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania KW-WU Formularz załącznika - Wnioskodawca / uczestnik postępowania format rtf Formularz załącznika - Wnioskodawca / uczestnik postępowania format pdf
Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej KW-ODPIS Formularz wniosku o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej format rtf Formularz wniosku o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej format pdf

* Druk 4 stronicowy jest dla jednej osoby a ten drugi to załącznik dla drugiego podatnika jeśli nabywcą jest małżeństwo lub 2 kredytobiorców to druga osoba wypełnia załącznik, przesyła się tylko do jednego US (jeśli sa różne). Kiedyś wysyłało się do US właściwego dla głównego podatnika, teraz należy to złożyć w US właściwym dla nieruchomości.

Formularze deklaracji podatku od czynności cywilnoprawnych
Rodzaj deklaracji Nazwa xls pdf
Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Deklarację składają podatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. (przykład *) PCC-3 Formularz deklaracji PCC-3 format xls Formularz deklaracji PCC-3 format pdf
Deklaracja PCC-3/A stanowi załącznik do deklaracji PCC-3. Zawiera informację o pozostałych podatnikach będących stroną czynności cywilnoprawnej. (przykład) PCC-3/A Formularz deklaracji PCC-3/A format xls Formularz deklaracji PCC-3/A format pdf

* PCC3 jeśli są dwie należy wypełnić osobno dla
1. hipoteki zwykłej,
2. hipoteki kaucyjnej.
Przykład wypełniono dla hipoteki zwykłej; dla kaucyjnej należy wypełnić analogicznie, różnią się tylko opłatą. Jeśli jest hipoteka kaucyjna to w punkcie. 41,42, 43 wpisujemy 19 PLN (można to zrobić tylko ręcznie ten aktywny formularz tego nie umożliwia).


Polityka "cookies"

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
    b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
    c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są wyłącznie "sesyjne" pliki cookies (session cookies): są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
    a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
    b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
    c) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.